En förödande jordbävning inträffade i Nepal den 25 april 2015. Collage Arkitekter / TM samt Mats Lövgren stöttade vardera med mer än 1000 dollar till Rotary och vi får nu se hur byn Maji Gaun blivit återuppbyggd. Vi vill för detta rikta ett tack till Rotary! Projektet Maji Gaun har även under uppbyggnaden stöttat med medicin, mat, utbildning och inkomstgenererande aktiviteter för byn.


En förödande jordbävning inträffade i Nepal den 25 april 2015. Jordbävningen mättes upp till storleksordningen 7,6 Richter-skala med flera efterskalv. Mellan 25 April och 25 Augusti inträffade totalt 380 efterskalv. 

Rotary bestämde sig för att hjälpa till i området och fastställde ett program som siktade mot att bygga upp fler än 1000 permanenta hus och samtidigt stötta skolor i de mest drabbade området med förnödenheter, såsom vatten, toaletter, möbler, osv.

Arkiv