Projektet, som utförts i etapper, består av tre plan kontorslokaler, ca 7000m², samt ett plan där företagshälsovård, omklädningsrum, matsal mm är beläget.

Husets fasad renoverades 2015, nu utökas parkeringen och vidare under 2018 kommer huvudentrén att byggas om.