Ishallen vid Skellefteå Kraft Arena är den första i Sverige som byggts helt i trä.

Ytterväggarna består av Martinsons KL skiva klädd utvändigt med limträpanel. En teknik som än så länge endast tillämpats på ett par av de bandyhallar som byggts.

Omklädningsdelen är mer traditionellt uppbyggd med betong och mursten eftersom fuktpåkänningarna här är som störst.

Färdigställt 2013