Nytt urngravsområde Alhems kyrkogård.

Ambitionen med förslaget är att bibehålla de naturliga värden som finns runt om på kyrkogården, med naturstigar och en skogskarraktär.
Samt att tillföra området samhörighet, eftertänksamhet och rekreation - för alla som önskar uppleva platsen.

Det givna området har blivit gallrat och marken är under bearbetning, beräknas vara klart under 2016.